989363976949+ 989192090580+

پاسخگویی 24 ساعته

ساعت کاری

شنبه تا پنجشنبه 9 الی 19

پروژه تصفیه خانه فاضلاب شرکت رادیاتور ایران

تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی و پساب صنعتی شرکت رادیاتور ایران

تصفیه خانه طرح فوق برای حدود 40 متر مکعب در شبانه روز تولید فاضلاب بهداشتی- انسانی کارگران و پرسنل اداری به همراه حدود 80 مترمکعب در روز پساب صنعتی خط تولیدی کارخانه در نظر گرفته شده است. لذا با توجه به فرآیندهای اصلی تصفیه خانه فاضلاب موجود، پساب تصفیه شده خروجی استانداردهای آزمایشگاه معتمد محیط زیست جهت تخلیه به چاه جاذب، آبهای سطحی، مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز را دارد.

مشخصات کلی تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی- صنعتی:

 • نوع فاضلاب تصفیه خانه: بهداشتی- صنعتی (Sanitary-Industry)
 • ظرفیت تصفیه خانه بهداشتی: 40 متر مکعب در شبانه روز (40 m3/day)
 • کیفیت فاضلاب انسانی : BOD: 300, COD:500, TSS:300 mg/lit
 • روش تصفیه فاضلاب بهداشتی: بیولوژیک لجن فعال هوادهی گسترده (EAAS)
 • ظرفیت تصفیه خانه صنعتی: 80 متر مکعب در شبانه روز (80 m3/day)
 • کیفیت فاضلاب صنعتی : BOD: 700, COD:1800, TSS:600 mg/lit
 • روش تصفیه پساب صنعتی: رآکتور بایوفیلمی با بستر معلق (MBBR)،
  فیزیکوشیمیایی (PHCH) و فیلتراسیون تلفیقی (Filtration)
 • استاندارد خروجی فاضلاب: سازمان حفاظت محیط زیست ایران
 • کیفیت پساب خروجی: BOD<30, COD<60, TSS<40 mg/lit
 • سایر موارد: چربی گیر فایبرگلاس، آشغالگیر میله ای، پکیج تنظیم pH
تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی و پساب صنعتی شرکت رادیاتور ایران

شرح فرآیند تصفیه فاضلاب بهداشتی

روش تصفیه فاضلاب انسانی به ظرفیت 40 متر مکعب در شبانه روز از نوع بیولوژیکی به صورت لجن فعال هوادهی گسترده (EAAS) جهت حذف آلودگی های موجود در فاضلاب بهداشتی است. تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی- انسانی شامل واحد های چربیگیر کامپوزیتی، آشغالگیر میله ای، مخازن هوادهی گسترده، ته نشینی، کلر زنی و هاضم لجن می باشد.

در ابتدا به منظور جداسازی چربی و روغن موجود در پساب واحد رستوران و غذاخوری کارخانه، یه مخزن چربی گیری فایبرگلاس در نظر گرفته شده است. فاضلاب تولیدی پس از عبور از آشغالگیر میله ای جهت جداسازی مواد جامد درشت، به مخزن متعادلساز و هوادهی هدایت می شود. در این مخزن فاضلاب ورودی از نظر کمی و کیفی متعادلسازی می شود، سپس به وسیله پمپ های مستغرق فاضلابی و تنظیم جریان توسط شیرآلات مربوطه به واحد هوادهی گسترده تصفیه فاضلاب بهداشتی پمپ می گردد.

مخزن هوادهی فاضلاب
بلوئر هوادهی فاضلاب
بلوئر هوادهی
چربیگیر فاضلاب
چربیگیر فاضلاب
َآشغال گیر میله ای
آشغال گیر میله ای

فرآیند لجن فعال تصفیه فاضلاب پروژه شرکت رادیاتور ایران

در واحد هوادهی مواد آلی موجود در فاضلاب توسط میکروارگانیسم های هوازی تجزیه می شوند. سیستم هوادهی شامل بلوئر های هوادهی روتس، دیفیوزر های هوادهی حباب ریز دیسکی، لوله کشی و شیرآلات مربوطه است که از جمله مهمترین بخش های تصفیه خانه فاضلاب می باشد.

فاضلاب پس از طی مراحل تصفیه بیولوژیکی وارد مخزن ته نشینی می شود. واحد ته نشینی وظیفه جداسازی مواد جامد معلق و زلال سازی پساب خروجی را بر عهده دارد. این واحد شامل استوانه هادی ورودی، کانال ویناچ خروجی و ایرلیفت پمپ لجن برگشتی به مخزن هاضم لجن می باشد. لجن مازاد سیستم تصفیه فاضلاب در یک مخزن مجزا ذخیره و هوادهی می شود که معمولا پس از تکمیل ظرفیت مخزن و به صورت دوره ای تخلیه می گردد.

به منظور گندزدایی پساب خروجی از میکروارگانیسم های بیماری زا، یک سیستم ضدعفونی با کلر در نظر گرفته می شود. جهت آماده سازی محلول کلر از مخزن آماده سازی پلی اتیلنی، میکسر و پمپ تزریق استفاده می گردد.

پکیج کلر زنی

شرح فرآیند تصفیه پساب صنعتی

تصفیه پساب صنعتی کارخانه به ظرفیت 80 مترمکعب در روز از نوع تلفیقی بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی شامل روشهای هوازی بایوفیلمی با مدیای شناور (MBBR)، فیزیکی- شیمیایی (PHCH) از نوع انعقاد و لخته سازی (Coagulation and flocculation) و فیلتراسیون (Filtration) با فیلتر شنی (Sand Filter) و فیلتر کربن فعال (Activated Carbon Filter) است.

تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی و پساب صنعتی شرکت رادیاتور ایران

پساب ورودی تصفیه خانه توسط سیستم تزریق ماده قلیلیایی مثل سود، به pH خنثی تنظیم می شود.  سپس به مخزن هوادهی محتوی مدیای معلق پلی اتیلنی هدایت می گردد. سیستم هوادهی پساب صنعتی شامل بلوئر های هوادهی روتس، دیفیوزر های هوادهی حباب ریز دیسکی، لوله کشی و شیرآلات مربوطه می باشد.  در ادامه جهت جداسازی مواد جامد معلق و زلال سازی پساب خروجی، وارد مخزن ته نشینی می شود. این واحد شامل صفحات لاملا جهت افزایش راندمان ته نشینی، کانال ویناچ خروجی و ایرلیفت پمپ لجن برگشتی به مخزن نگهداری لجن مازاد جهت تخلیه دوره ای می باشد. همچنین جهت ضدعفونی پساب خروجی از یک پکیج تزریق کلر پودری (هیپوکلریت کلسیم) استفاده می شود.

ته نشینی لاملا
ته نشینی لاملا
سیستم هوادهی مدیا معلق
سیستم هوادهی مدیا معلق

فرآیند انعقاد و لخته سازی

در ادامه پساب وارد مخازن اختلاط تند یا سریع جهت انعقاد شیمیایی و اختلاط کند جهت لخته سازی می شود. مخازن اختلاط مجهز به میکسر موتور گیربکس دار به همراه شافت و پروانه مخصوص می باشد. همچنین پکیج های تزریق مواد شیمیایی اسیدی، کمک منعقد کننده پلی الکترولیت و منعقد کننده آلوم (سولفات آلومینیوم) شامل مخزن پلی اتیلنی جهت تهیه و آماده سازی محلول، میکسر و پمپ تزریق مربوطه می باشد.

میکسر اختلاط مخزن
میکسر اختلاط مخزن
پکیج تزریق مواد شیمیایی
پکیج تزریق مواد شیمیایی

پس از ته نشینی شیمیایی، پساب تصفیه شده توسط پمپ های سانتریفیوژ به فیلتر های شنی و کربنی جهت حذف کامل مواد معلق، رنگ و کدورت باقیمانده انتقال می یابد. در ادامه پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب مطابق نتایج آنالیز آزمایشگاه معتمد محیط زیست بر اساس استاندارد جهت مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز و یا به آب های سطحی و چاه جاذب تخلیه می گردد.

فیلتر شنی و کربنی
فیلتر شنی و کربنی

کنترل کلیه تجهیزات الکترومکانیکال تصفیه خانه فاضلاب شامل پمپ های مستغرق فاضلابی، الکتروموتور بلوئر های هوادهی، دوزینگ پمپ ها، میکسر های اختلاط، پمپ های سانتریفیوژ  و … توسط یک تابلو برق مرکزی انجام می شود.

سایر متعلقات تصفیه خانه شامل نرده محافظ مخازن و پل دسترسی به واحد های مختلف تصفیه خانه فاضلاب می باشد. همچنین به منظور تهویه مناسب محیط تصفیه خانه یک واحد هواکش صنعتی جعت تخلیه هوای آلوده تصفیه خانه در نظر گرفته شده است.

شرکت رابین سبز آبان (رابین کو) آماده همکاری در زمینه های مشاوره، طراحی، ساخت، تامین تجهیزات، ارتقاء فرآیند،  نصب، راه اندازی و بهره برداری انواع پکیج ها و تصفیه خانه های فاضلاب بهداشتی- انسانی، صنعتی و … با شرکت ها، کارخانجات، بیمارستان ها، کارگاه ها و … توسط مهندسین آب و فاضلاب تهران می باشد.

تصفیه فیزکو شیمیایی
تصفیه فیزکو شیمیایی
هواکش تخلیه هوای تصفیه خانه
5/5 - (3 امتیاز)

2 دیدگاه. دیدگاه تازه ای بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید