جستجو کردن
982165648797+ 989192090580+

پاسخگویی 24 ساعته

ساعت کاری

شنبه تا پنجشنبه 9 الی 19

پساب صنعتی

تصفیه پساب (Effluent Treatment)

می توان مشاهده کرد که تولید فاضلاب صنعتی به دلیل توسعه سریع صنایع مختلف و تولید ترکیب آلاینده های خاص خود را ایجاد می کند، بسیار زیاد است و باعث آلودگی محیط اطراف می شود. از این رو، قوانین زیست محیطی همه واحدهای صنعتی را به ساخت تصفیه خانه پساب جهت جلوگیری از انتشار مستقیم فاضلاب تصفیه نشده در منابع آب هدایت کرده است.

در اینجا برخی از صنایع عمده ای وجود دارد که برای تصفیه فاضلاب قبل از تخلیه نیاز به تصفیه خانه پساب نیاز دارند:

  • صنایع غذایی و فرآوری (Food and processing)
  • صنعت داروسازی (Pharmaceutical industry)
  • صنایع کاغذ سازی (Paper industries)
  • صنایع اتومبیل سازی (Automobile industries)
  • صنعت نساجی و رنگ (Textile and dye industry)
  • صنایع لبنی و نوشیدنی (Dairy and Beverage industries)
پساب صنعتی

پساب صنعتی چگونه محیط را آلوده می کند؟

صنعت منبع اصلی آلودگی آب است. پساب صنعتی کیفیت زیبایی مسیرهای آبی مانند حوضچه ها، دریاچه ها، رودخانه ها و غیره را کاهش می دهد و باعث تأثیر قابل توجهی بر سلامت انسان می شود.

علاوه بر این، فاضلاب آلوده (پساب تصفیه نشده) مواد آلی و معدنی را از بین می برد و زندگی دریایی را نابود می کند و توانایی تولید مثل آن را کاهش می دهد. تنوع ناخالصی ها در پساب های صنعتی با بسیاری از مسائل جدی بهداشتی و آسیب به محیط های طبیعی مرتبط بوده است.

تصفیه پساب صنعتی چیست؟

پساب صنعتی هر فاضلابی است که در اثر فعالیتهای مختلف صنعتی تولید شود. کیفیت پساب صنعتی یا فاضلاب از یک صنعت به صنعت دیگر متفاوت است که مسئول تخریب دریافت منابع آب است. به عبارت دیگر، تصفیه انواع پسابها از صنایع مختلف با استفاده از تصفیه خانه پساب صنعتی بسیار مطلوب است.تصفیه پساب صنعتی فرآیند موثر بر تصفیه فاضلاب است که به شدت توسط پسماندهای صنعتی آلوده شده و آن را برای استفاده مجدد یا دفع و تخلیه به محیط طبیعی مناسب می کند.

سطوح مختلف تصفیه در تصفیه خانه پساب صنعتی

فناوری تصفیه فاضلاب شامل روشهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی است. بسته به نوع و میزان آلودگی، سطوح مختلف تصفیه درگیر در تصفیه پساب صنعتی در زیر نشان داده شده است:

  1. تصفیه مقدماتی یا پیش تصفیه (Preliminary Treatment or Pretreatment):

مواد جامد بزرگ مانند پارچه، کنه چوب، ریگ و گریس که ممکن است به تجهیزات آسیب برساند و یا منجر به مشکلات عملیاتی شود. از آشغالگیر های میله ای و دانه گیر برای حذف این مواد جامد معلق استفاده می کند. (فرآیند فیزیکی)

  1. تصفیه اولیه (Primary Treatment):

شامل حذف مواد شناور و قابل حل مانند مواد معلق و مواد آلی است. حدود 70-80٪ مواد جامد معلق و 25-30٪ از  BODرا از بین می برد. لجنی که در ته زلالساز اولیه ته نشین می شود، برای پردازش لجن پمپ می گردد. (فرآیند فیزیکی و شیمیایی)

  1. تصفیه ثانویه (Secondary Treatment):

تصفیه مواد آلی زیست تخریب پذیر و مواد جامد معلق می باشد که بیشتر شامل فرآیند هوازی بیولوژیکی به نام “فرآیند لجن فعال” است و به طور موثر حدود 85٪ از مواد آلی را حذف می کند. (فرآیند های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی)

4- تصفیه سوم یا پیشرفته (Tertiary or Advanced Treatment):

مواد جامد معلق یا جامد محلول را از خود خارج می کند. این امر کیفیت آب تصفیه شده را به منظور مطابقت با استانداردهای تخلیه بهبود می بخشد که شامل فرایندی به نام ضد عفونی است. از مواد ضدعفونی کننده مانند کلر، ازن، نور ماورا بنفش به طور مشترک برای از بین بردن میکروب های نامطلوب استفاده می کند. فرآیند های فیزیکی و شیمیایی)

منبع: industrial effluent treatment plant