پکیج تصفیه پساب صنعتی ، رابینکو

شرح خدمات رابین کو

شرح خدمات رابین کو در خصوص انواع سیستم های تصفیه آب و فاضلاب در زمینه های مشاوره و طراحی، ساخت و اجرا، تهیه و تامین، بهره برداری و نگهداری، نصب و راه اندازی، ارتقاء، اصلاح و بازسازی، نظارت و مدیریت، دوره های آموزشی و آزمایشگاه معتمد محیط زیست می باشد.

تصفیه آب

سیستم های تصفیه آب رابینکو شامل دستگاه های تصفیه آب صنعتی و نیمه صنعتی RO، سیستم سختی گیری آب، سیستم تصفیه آب دمین و تصفیه آب استخر و پرورش ماهی، تصفیه آب مصرفی سایر صنایع و مراکز اداری- تجاری می باشد.

فهرست